Friday, 21 December 2012

Nota Cepat Sains Tingkatan 4 dan 5

 Klik Sini untuk DOWNLOAD nota sains Tingkatan 4 dan Tingkatan 5, SPM 
 (Versi Bahasa Melayu BM)


Kandungan
NOTA SAINS TINGKATAN 4

BAB 3: KOORDINASI BADAN
3.1: Koordinasi Badan
3.2: Sistem Saraf Manusia
3.3: Kordinasi Saraf: Tindakan Refleks dan Kinestesis
3.4: Otak dan Kerencamannya
3.5: Koordinasi Kimia Dalam Badan
3.6: Jenis Dadah dan Kesan Penyalahgunaan Dadah
3.7: Kesan Pengambilan Minuman Beralkohol

BAB 4: KETURUNAN DAN VARIASI
4.1: Proses Pembahagian Sel
4.2: Pewarisan Sifat
4.3: Penentuan Seks Anak dan Kejadian Kembar Pada Manusia
4.4: Mutasi
4.5: Kesan Penyelidikan Genetik
4.6: Variasi di Kalangan Hidupan

BAB 5: TENAGA NUKLEAR
5.1: Bahan Radioaktif
5.2: Penghasilan Tenaga Nuklear dan Kegunaannya

BAB 6: TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA
6.1: Perubahan Kimia dan Perubahan Fizik
6.2: Perubahan Haba dalam tindak balas kimia
6.3: Kereaktifan Logam
6.4: Aplikasi Siri Kereaktifan Logam
6.5: Elektrolisis
6.6: Penghasilan Tenaga Elektrik dalam Sel Kimia
6.7: Cahaya dan Tindak Balas Kimia

BAB 7: CAHAYA, WARNA DAN PENGLIHATAN
7.1: Pembentuk Imej
7.2: Pembentuk Imej oleh mata dan alatan optik
7.3: Penyebaran Cahaya
7.4: Penyerakan Cahaya
7.6: Penglihatan Objek Berwarna
7.8: Kepentingan Warna Dalam Kehidupan-Aplikasi Warna Dalam Kehidupan Seharian

BAB 8: BAHAN KIMIA DALAM PERINDUSTRIAN
8.1: Sifat Aloi dan Penggunaannya
8.2: Penggunaan ammonia dalam industri
8.3: Bahan sisa industri


NOTA SAINS TINGKATAN 5

BAB 9: MIKROORGANISMA DAN KESANNYA KE ATAS HIDUPAN
9.1: Pengelasan Mikroorganisma
9.2: Faktor yang mempengaruhi aktiviti mikroorganisma
9.3: Peranan mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian
9.4: Kesan Mikroorganisma Berbahaya kepada Manusia
9.5: Pencegahan Jangkitan Penyakit Yang Disebabkan oleh Mikroorganisma
9.6: Cara merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma

BAB 10: SEBATIAN KARBON
10.1: Kepelbagaian sebatian karbon
10.2: Alkohol
10.3: Kelapa sawit dan kepentingannya
10.5: Pembuatan Sabun dan Tindakan Pencuciannya
10.6: POLIMER

BAB 11: Nutrisi Dan Pengeluaran Makanan
11.1: Kepentingan Amalan Pengambilan Nutrisi Yang Baik dan Seimbang
11.2: Pengeluaran Makanan dan Keperluan Nutrien oleh Tumbuhan
11.3: KITAR NITROGEN

BAB 12: GERAKAN
12.1: Jisim dan Inersia
12.2: Gerakan Kenderaan di darat
12.3: Laju, halaju dan pecutan
12.4: Momentum
12.5: Tekanan
12.6: Sistem Hidraulik
12.7: Gerakan Kenderaan di Air
12.8: Gerakan Kenderaan di Udara

BAB 13: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar
13.1: Kesimbangan Alam Sekitar
13.2: Pencemaran Alam Sekitar
13.3: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar
13.4: Pengolahan dan pengurusan sumber alam

BAB 14: Peningkatan Pengeluaran Makanan dan Teknologi Makanan
14.1: Perkembangan dalam Teknologi Makanan
14.2: Peningkatan Pengeluaran Makanan Negara
14.3: Sumbangan Teknologi Dalam Pengeluaran Makanan
14.4: Pemilihan Makanan Yang Diproses

BAB 15: Bahan Buatan dalam Perindustrian
15.1: Getah Sintetik
15.2: Plastik

BAB 16: Elektronik dan Teknologi Maklumat
16.1: Gelombang Radio
16.2: Komunikasi Radio
16.3: Perkembangan Teknologi Penghantaran Maklumat

Thursday, 20 December 2012

Perdagangan Tingkatan 5 : Bab 8: Konsumerisme

Kembali ke List Nota Perdagangan SPM | Siri Nota Perdagangan Tingkatan 5 | Bab 1 | Bab 2 | Bab 3 | Bab 4 | Bab 5 | Bab 6 | Bab 7 | Bab 8 |

BAB 8: KONSUMERISME

1. Maksud Konsumerisme
-          Satu perjuangan bagi melindungi hak dan kepentingan pengguna
-          Satu usaha bagi menyedarkan pengguna tentang hak mereka supaya taraf hidup  meningkat

2. Matlamat Konsumerisme
-          melindungi hak pengguna
-          mewujudkan iklim perniagaan yang harmoni
-          membina kualiti kehidupan yang lebih baik

3. Maksud pengguna
-          orang yang menggunakan barang  untuk penuhi keperluan dan kehendak

4. Amalan perniagaan yang tidak sihat
-          letak harga  tidak berpatutan
-          buat iklan  mengelirukan
-          tawar barang  berkualiti rendah
-          jual barang yang tidak selamat

5. Hak pengguna
Hak mendapat keperluan asas
-                     makanan/pakaian

Hak mendapat keselamatan
-                      dilindungi daripada  kesan yang boleh   membahayakan  kesihatan
-                      contoh: racun makhluk perosak / ubat-ubatan

Hak mendapat maklumat
-                      fakta   lengkap  sesuatu barang supaya  tidak tertipu

Hak membuat pilihan
-                      Dapat pelbagai barang berkualiti berdasarkan citarasa

Hak mendapat ganti rugi
-                      berjumpa sendiri dengan peniaga /mengadu kepada persatuan pengguna

Hak bersuara
-                     secara peribadi /  perwakilan

Hak mendapat pendidikan pengguna
-                     melalui ceramah / forum

Hak mendapat alam sekitar yang sihat
-                      kerajaan gubal akta seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 / Akta Racun Mahkluk Perosak 1974


6. Lima Tanggungjawab pengguna
Kesedaran mengkritik
-    boleh membuat aduan
Penglibatan dan tindakan
-    bergiat aktif dalam persatuan pengguna / khidmat sosial
Tanggungjawab sosial
-    Memberi derma kepada orang miskin/tua
Tanggungjawab alam semulajadi
-    tidak membuang sampah di merata tempat / tidak menebang pokok sesuka hati
Bersatu padu
-    supaya wujud kekuatan / pengaruh untuk jayakan perjuangan

7. Enam Tanggungjawab pengeluar
a.    Praktikkan amalan perniagaan yang baik
-    tidak menipu/ jual barang berkualiti
b. Amal pengiklanan yang beretika
-    iklan mesti tepat / tidak mengaitkan jenama produk lain
Sedia terima rungutan
-    kaunter khidmat pelanggan / kaunter aduan
Membantu menyebarkan pendidikan konsumerisme
-    melalui seminar/forum
Memelihara alam sekitar
-    menggurangkan penggunaan bahan yang  mencemarkan
Menjalankan tanggungjawab sosial
-    memberi derma/ biasiswa

8. Lima prinsip asas  membeli dengan bijak
Menentukan jenis barang
-    barang keperluan atau kehendak
Menentukan sebab membeli
-    untuk memenuhi keperluan/menunjuk-nunjuk
c.  Menentukan masa membeli
-    masa tawaran istimewa/ musim perayaan
Memilih tempat membeli
-    lokasi berhampiran
-    menawarkan pelbagai barang
-    harga berpatutan dan barang berkualiti
-    sikap  jujur dan layanan mesra
-    ada kemudahan seperti ruang makan/tandas
Mengetahui teknik membeli
-    buat perbandingan harga
-    tengok kualiti barang
-    periksa kuantiti barang
-    tahu tarikh luput
-    ada jaminan jualan


9. Peranan kerajaan dalam melindungi pengguna
Tubuh kementerian yang menjaga hal-ehwal pengguna
-          iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna
Beri kesedaran tentang konsumerisme
-    melalui ceramah /kempen
Wujudkan akta/peraturan
-    Peraturan Makanan 1985/Akta Perihal Dagangan 1972
Tubuh  kementerian / jabatan untuk kuatkuasa undang-undang
-    Kementerian Kesihatan/Jabatan Alam Sekitar

10. Agensi lain  dan peranannya dalam melindungi pengguna

Majlis Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan (MPPPK) @ Majlis Pengguna
-   Nasihat kerajaan tentang hal-ehwal perlindungan pengguna
-    Elakkan penyelewengan dan ketidakadilan amalan perniagaan
-    Beri pendidikan konsumerisme melalui risalah /tv
-    Wujudkan  petugas yang dapat bantu selesaikan isu-isu kepenggunaan
-    Menerbitkan Kod Etika Amalan Perniagaan

Tribunal Tuntutan Pengguna
-    Mudahkan pengguna membuat tuntuan gantirugi dengan cepat ,mudah dan murah
-    Jadi saluran alternatif selain Mahkamah Sivil untuk menuntut gantirugi
-    Dengar jumlah tuntutan yang tidak melebihi RM10,000

Persatuan Pengguna
-    Terima dan siasat aduan  pengguna
-    Jalankan penyelidikan dari segi kualiti/keselamatan
-    Beri laporan melalui  penerbitan majalah/berita
-    Adakan pendidikan kepenggunaan melalui bengkel/forum

Persatuan Pengeluar
-    Pastikan ahli mematuhi kod etika  berkaitan dengan pengeluaran/persaingan
-    Adakan kempen membeli barang buatan tempatan

Persatuan Profesional
-    Pastikan  ahli patuhi garis panduan profesion masing-masing

Persatuan Peniaga
-    Ingatkan peniaga agar mematuhi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pengguna /  jujur dengan pengguna
-    Sediakan kod etika mengenai jualan

11.  Etika Amalan Perniagaan
-          diperkenalkan tahun 1982
-          digubal oleh Majlis  Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan (MPPPK)
-          bertujuan mewujudkan perpaduan di kalangan  peniaga, pengeluar, pengguna dan kerajaan
-          mempunyai 5 prinsip:
           + Kenalpasti dan akui  hak-hak pengguna
           Tidak menyampaikan maklumat yang mengelirukan
           Patuhi prinsip perniagaan secara adil
           Tidak burukkan pesaing
           Amal perniagaan yang jujur
-          mengandungi   Etika Penjual dan Etika Pembeli

12.  Etika Pembeli (mengandungi dua tanggungjawab pembeli)
Tanggungjawab terhadap penjual
-    patuhi syarat kontrak
-    jelaskan hutang mengikut tempoh
-    tidak boleh paksa penjual sediakan perkhidmatan yang melebihi bayaran
-    tidak menawarkan harga  terlalu rendah sehingga  peniaga rugi
-    tidak kembalikan barang tanpa alasan yang kukuh/ tanpa tunjuk kad jaminan
-    amalkan sifat sopan santun
-    beri pandangan   untuk tingkatkan kualiti barang

Tanggungjawab terhadap masyarakat
-    libatkan diri dalam persatuan pengguna
-    jaga persekitaran tempat tinggal/ pelihara alam sekitar
-    elak aktiviti pembakaran secara terbuka/ yang cemarkan alam sekitar
-    tidak sebarkan khabar angin seperti kenaikan harga barang/ kekurangan bekalan

13.  Etika Penjual (Mengandungi enam tanggungjawab penjual)

Tanggungjawab terhadap pekerja
-    jaga kebajikan pekerja dengan kemudahan tempat tinggal/pengangkutan
-    beri bimbingan /latihan untuk meningkatkan produktiviti
-    memberi ganjaran setimpal seperti gaji/bonus

Tanggungjawab terhadap pelanggan
-    sediakan barang berkualiti
-    sentiasa berusaha tingkatkan kualiti barang
-    tepati keperluan dan kehendak pengguna
-    jual barang pada harga berpatutan
-    bermaklumat  yang lengkap
-    adakan kempen promosi yang jujur
-    sediakan khidmat lepas jualan / khidmat nasihat
-    beri layanan sama rata

Tanggungjawab terhadap pemodal
-    maklumkan kedudukan pelaburan / perniagaan
-    beri kadar pulangan yang memuaskan
-    jalankan pengurusan yang cekap

Tanggungjawab terhadap pembekal
-    layanan adil kepada semua pembekal
-    patuhi segala  syarat kontrak
-    berusaha jual barang  dengan segera
-    amalkan ‘sistem payung’
-    pastikan syarat kontrak  jelas

Tanggungjawab terhadap masyarakat
-    pelihara alam sekitar
-    guna sumber yang manfaatkan masyarakat
-    beri sumbangan kepada pembangunan / penyelidikan melalui  biasiswa / subsidi

Tanggungjawab terhadap kerajaan
-    bayar cukai
-    sedia peluang pekerjaan
-    guna sumber bahan mentah tempatan dengan cekap
-    adakan rundingan dengan kerajaan mengenai penggubalan / perlaksanaan  dasar


Kembali ke List Nota Perdagangan SPM | Siri Nota Perdagangan Tingkatan 5 | Bab 1 | Bab 2 | Bab 3 | Bab 4 | Bab 5 | Bab 6 | Bab 7 | Bab 8 |

Perdagangan Tingkatan 5 : Bab 7: Peranan Kerajaan Dlm Perniagaan

Kembali ke List Nota Perdagangan SPM | Siri Nota Perdagangan Tingkatan 5 | Bab 1 | Bab 2 | Bab 3 | Bab 4 | Bab 5 | Bab 6 | Bab 7 | Bab 8 |

BAB 7: PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN

PERANAN KERAJAAN BAGI MEMBANTU PENIAGA

Menyediakan penyelidikan dan pembangunan
·         MARDI                                               -    dibidang pertanian
·         LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)       -    untuk getah
·         LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) – industri sawit
·         SIRIM           -    untuk industri teknologi tinggi
·         FRIM            -    untuk perhutanan
·         LKIM            -    untuk ikan
Menyediakan perundangan perniagaan
Contoh akta:
·         Akta Jualan Barangan
·         Akta Sewa Beli
·         Akta Perihal Dagangan
·         Akta Kawalan Harga
·         Akta Timbang dan Sukat

Menyediakan Latihan dan Pengurusan
·         Supaya peniaga berkemahiran dan cekap
                   Contoh Agensi:
·         MARA
·         NPC – Perbadanan produktiviti

Menyediakan kemudahan  infrastruktur  dan ruang niaga
Contoh :
·         Menyediakan bekalan elektrik/air/telefon
·         Bazar/ruang niaga/kilang untuk disewa
Contoh Agensi:
·         MARA
·         UDA HOLDING
·         PKEN

Memberi Insentif Pelepasan Cukai
·         Taraf perintis –pengecualian cukai untuk tempoh tertentu
·         Pengecualian cukai –tak perlu bayar cukai
·         Elaun cukai pelaburan
Menyediakan Kemudahan Pembiayaan
·         Memberi bantuan modal /pinjaman
     Contoh Agensi : MARA
·         Bank Pertanian / Bank Pembangunan dan Infrastruktur

Lawatan Dagangan Keluar Negara
·         Untuk megadakan hubungan 2 hala
·         Buat perjanjian dagangan
     Contoh Agensi: MATRADE / MITI

Kembali ke List Nota Perdagangan SPM | Siri Nota Perdagangan Tingkatan 5 | Bab 1 | Bab 2 | Bab 3 | Bab 4 | Bab 5 | Bab 6 | Bab 7 | Bab 8 |

ShareThis